DUURZAME ENERGIE DELEN MET SEP

SEP staat voor Shared Energy Platform en zorgt ervoor dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied onderling energie kunnen uitwisselen. Wij stemmen vraag en aanbod van elektriciteit real-time op elkaar af.

SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een 100% dochter onderneming van netwerkbedrijf Alliander.

WAT KAN HET SHARED ENERGY PLATFORM VOOR U BETEKENEN?

Het verbruik van elektriciteit neemt de komende jaren sterk toe. Fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energie in de vorm van elektriciteit. Hierdoor komt er meer druk op het huidige netwerk. Natuurlijk wilt uw bedrijf zekerheid dat de energie wordt geleverd.
Door samen te werken zorgen we ervoor dat het licht blijft branden.

SEP zorgt ervoor dat het opwekken van duurzame energie en het verbruik optimaal op elkaar worden afgestemd.

SEP = Sharing Energy!
Duurzame energie leveren met het Shared Energy Platform

Voor producenten

U wekt duurzame energie op en wilt deze graag delen voor een goede prijs

Duurzame energie afnemen met het Shared Energy Platform

Voor afnemers

U wekt geen energie op maar wilt wel graag duurzame energie afnemen

De voordelen van het Shared Energy Platform

Gebruikers
Met SEP…

Koopt u stroom in tegen lage kosten

Realiseert u direct een verlaging van uw footprint

Kunt u sneller van het gas af

Zorgen we samen met de bedrijven in uw directe omgeving voor een optimale afstemming van het stroom gebruik

Kunt u sneller uw wagenpark elektrificeren

Producenten
Met SEP…

Krijgt u een betere prijs voor uw groene stroom

Levert u direct aan uw buren

Zorgen we dat diezelfde buren iets aan of uit zetten als u te veel of te weinig produceert (dat scheelt in de kosten)

Wordt u niet beperkt door de beschikbare netcapaciteit

SEP in het nieuws

  • Bron: Nieuwsbladtransport.nl. Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit spreekwoord neemt het Amsterdamse havengebied wel heel letterlijk: havenondernemers die onderling stroom delen. SEP (Shared Energy Platform) is het platform waar bedrijven elkaar helpen op weg naar een lagere CO2-footprint en ze het elektriciteitsnet beter benutten. Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande......

  • Havenondernemers die onderling stroom aan elkaar leveren. Het kan sinds deze week in de Amsterdamse haven met SEP (Shared Energy Platform). SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een dochter van netbeheerder Alliander. Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande elektriciteitsnet aan. Door zich aan te......

  • Slim balanceren op het elektriciteitsnet: ‘onderling energie uitleveren zodat het licht blijft branden’ De klimaatdoelstellingen zijn helder: kolen en gas moeten plaatsmaken voor energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Door de toename van vraag naar, en aanbod van duurzame elektriciteit staat de infrastructuur onder druk. Het verzwaren van het net is duur en kost veel tijd, waardoor het......

Zij delen al duurzame energie!
#SharingEnergy