Netcongestieproblemen? Hoe Shared Energy Platform helpt het netwerk te optimaliserenNeem regie over jouw energie

Wat is netcongestie?

Netcongestie ontstaat wanneer er meer vraag naar of aanbod van elektriciteit is dan het elektriciteitsnetwerk op dat moment kan verwerken. Dit kan vergeleken worden met een verkeersopstopping, maar dan op het elektriciteitsnet. Wanneer veel bedrijven of huishoudens tegelijkertijd veel energie produceren of verbruiken, kan het net overbelast raken. Dit kan leiden tot instabiliteit in het energienetwerk en in het ergste geval tot stroomuitval. Netcongestie komt vaker voor op momenten dat hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, een grote hoeveelheid energie produceren, terwijl de vraag niet overeenkomt met het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op een zonnige dag wanneer veel zonne-installaties tegelijkertijd stroom produceren, terwijl de vraag naar energie relatief laag is.

In de huidige energietransitie wordt het elektriciteitsnetwerk steeds vaker geconfronteerd met netcongestie. Deze congestieproblemen vormt een groeiende uitdaging voor bedrijven en netbeheerders, maar bovenal voor de snelheid van de energietransitie. Netcongestie is de bottleneck voor de groei in duurzame energie. Maar dankzij innovaties zoals het Shared Energy Platform kunnen we het tij keren.

De traditionele benadering

Traditioneel gezien wordt netcongestie opgelost door het netwerk uit te breiden. Maar uitbreiding kost tijd en geld, en het houdt geen gelijke tred met de snelle groei van duurzame energieopwekking en de toenemende vraag.

De innovatie van Shared Energy Platform

Hier komt Shared Energy Platform in beeld. In plaats van te vertrouwen op dure en tijdrovende uitbreidingen, streeft Shared Energy Platform ernaar om energiestromen lokaal slimmer aan te sturen.

1. Lokale distributie: Dankzij het platform van SEP kunnen bedrijven hun overtollige energie verkopen aan naburige bedrijven of entiteiten. Hierdoor ontstaat er een lokaal energienetwerk dat niet alleen efficiënter en responsiever is, maar ook veerkrachtiger. In plaats van energie terug te leveren aan het algemene netwerk (wat kan bijdragen aan congestie), wordt deze energie lokaal herverdeeld waar het nodig is. Op deze manier zorgt SEP voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op het lokale niveau, waardoor het risico op netcongestie significant wordt verminderd.

2. Financiële stimulansen: Bedrijven die deelnemen aan Shared Energy Platform kunnen profiteren van financiële voordelen. Ze kunnen hun overtollige energie verkopen, of deze energie juist tegen een gunstige prijs inkopen, wat niet alleen financiële opbrengsten genereert, maar ook helpt om het netwerk te stabiliseren.

3. Transparantie en inzicht: Een ander uniek kenmerk van Shared Energy Platform is de transparantie. Bedrijven kunnen in real-time volgen hoeveel energie wordt opgewekt, verbruikt en verhandeld. Dit helpt hen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en draagt bij aan een efficiënter energiegebruik.

Conclusie

De toenemende problemen van netcongestie vragen om innovatieve oplossingen die verder gaan dan traditionele methoden. Het Shared Energy Platform biedt zo’n oplossing door de lokale handel in energie te bevorderen en een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod. Door deel te nemen aan SEP, kunnen bedrijven niet alleen financieel profiteren, maar ook actief bijdragen aan een stabielere, groenere en efficiëntere energietoekomst.

ehmitrich-fW6lwDM26o0-unsplash