SHARED ENERGY PLATFORM

SEP staat voor Shared Energy Platform en zorgt ervoor dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied onderling energie kunnen uitwisselen. Wij stemmen vraag en aanbod van elektriciteit real-time op elkaar af.

SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een 100% dochter onderneming van netwerkbedrijf Alliander.

GROENE ENERGIE DELEN

Kolen en gas maken de komende jaren steeds meer plaats voor energie uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Hierdoor neemt de druk op de energie-infrastructuur meer toe. Het verzwaren van het net is tijdsintensief en duur. Daarom kijkt Port of Amsterdam met SEP naar hoe de huidige infrastructuur optimaal kan worden benut. Bijvoorbeeld door met elkaar groene energie te delen.

FLEXIBEL EN VOORDELIG

SEP wil graag lokaal, het liefst per onderstation van de netbeheerder, vraag- en aanbod naar energie op elkaar af stemmen. Zo kunnen pieken in productie of verbruik vermeden worden en past er meer stroom door dezelfde koperen kabel. Behalve flexibel wordt het totale systeem ook voordeliger.

HOE WERKT HET ELEKTRICITEITSNET?

De energietransitie is in volle gang. Nederland wekt steeds vaker duurzame energie op om de CO2 uitstoot tegen te gaan. En we gebruiken steeds meer elektriciteit voor bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische voertuigen. Bekijk hieronder het filmpje van Liander waarin zij uitlegt hoe het elektriciteitsnet eigenlijk werkt. Dit is precies de reden waarom SEP is opgericht.