Neem regie over jouw energie

De kracht van zelfvoorziening: word je eigen energieregisseur met Shared Energy Platform

In de snel veranderende wereld van duurzame energie is er een groeiende behoefte aan flexibiliteit, autonomie en lokale optimalisatie. Shared Energy Platform speelt in op deze behoefte door bedrijven in staat te stellen hun eigen energieleverancier te worden. Maar wat betekent dat precies en hoe helpt het de energietransitie?

businessman-3300907_1280

Volledige controle over groene energie inkopen, verkopen, opwekken en opslaan

Traditioneel gezien voert een energieleverancier een reeks taken uit achter gesloten deuren: van voorspellingen en inkoop tot balanceren en factureren. Als klant zie je vaak alleen het eindresultaat in de vorm van een maandelijkse factuur. Je hebt geen idee hoe goed de voorspelling was. Misschien heb je tegen een hoge prijs energie bij moeten kopen. Of is jouw overtollige energie tegen een hoge prijs het net opgegaan, zonder dat jij daar zelf de vruchten van hebt geplukt. Sterker nog, je betaalt voor deze ‘onbalans’ in de vorm van opslagen op je factuur of, wanneer je hebt gekozen voor een vaste prijs, betaal je zelfs iedere maand voor onjuistheden de voorspellingen. Zonder dat je ooit een keer de baten ontvangt van een goede voorspelling. De baten gaan naar de energieleverancier. Evenals de extra financiële vergoeding die jij via de vaste prijs betaald. Of de voorspellingen beter kunnen weet je niet. Of je slimmer kan inkopen en verkopen door dit op bepaalde tijden te doen, bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt of wanneer het waait en er veel stroom bijna gratis het net op komt, weet je ook niet. Dit gebrek aan transparantie leidt niet alleen tot hogere kosten voor jouw bedrijf, maar ook tot netcongestie. Met Shared Energy Platform is dit verleden tijd.

Lokale distributie

Netcongestie ontstaat wanneer er meer vraag naar of aanbod van elektriciteit is dan het net op dat moment kan verwerken. Dit kan leiden tot instabiliteit in het energienetwerk en in het ergste geval tot stroomuitval. Daarom wordt op plekken waar al veel vraag naar elektriciteit is, zoals in de Amsterdamse haven of andere industrie/bedrijventerreinen, geen extra capaciteit beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de business zich niet verder kan uitbreiden, of dat er naar andere vestigingslocaties gezocht moet worden. Maar dat hoeft niet wanneer we lokaal slimmer de energiestromen aansturen! Dat is wat het Shared Energy Platform voor haar deelnemers doet: het platform zorgt voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op het lokale niveau, waardoor er veel meer energie opgewekt en verbruikt kan worden zonder dat daar uitbreiding van de netcapaciteit voor nodig is. Dat is de crux van een betaalbare energietransitie; lokaal vraag en aanbod gaan matchen. 

Hoe helpt SEP bij het voorkomen van netcongestie?

Dankzij het platform kunnen bedrijven overtollige energie verkopen aan naburige bedrijven. Hierdoor ontstaat er een lokaal energienetwerk dat niet alleen efficiënter is, maar ook veel flexibeler! In plaats van energie terug te leveren aan het landelijke netwerk (wat kan bijdragen aan congestie), wordt deze energie lokaal herverdeeld of opgeslagen waar het nodig is. Op deze manier zorgt het platform voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op het lokale niveau, waardoor het risico op netcongestie en hoge kosten voor bedrijven significant wordt verminderd.

"De crux voor een betaalbare energietransitie gaat zijn om lokaal te gebruiken wat daar wordt opgewekt."

Financiële en duurzame voordelen

Daarom vinden wij dat het transparanter moet. En slimmer kan. Door zelf groene energie op te wekken, te gebruiken, eventueel op te slaan of door te verkopen, kun je financiële voordelen behalen. Tegelijkertijd draag je bij aan de duurzame energietransitie door groene energie lokaal te distribueren.

Wat betekent dit voor jou? Als deelnemer aan het Shared Energy Platform heb je het inzicht, de controle en de financiële opbrengsten van een energieleverancier zonder zelf zwaar te investeren in tijd en middelen. Profiteer van de expertise van Shared Energy Platform om je verbruik per uur te voorspellen, op de goedkoopste momenten voor jou in te kopen, overtollige energie te verkopen en onbalans te minimaliseren.

En al die administratieve taken? Die neemt Shared Energy Platform ook voor haar rekening. Wij doen de voorspellingen, het inkopen, het verkopen van overtollige energie, het verrekenen van de onbalans kosten, het heffen en afdragen van energiebelasting en BTW, dat alles nemen wij voor je uit handen. Zodat jij de voordelen kan plukken, er meer duurzame energie bij kan komen en bedrijven verder kunnen elektrificeren.

consulting-3031678_1280

De rol van Shared Energy Platform

Wat Shared Energy Platform uniek maakt, is het niveau van transparantie dat we hierin bieden. Als deelnemer aan het platform kun je:

Voorspellingen zien

Ontdek hoeveel energie we per uur voor je verwachten en hoe accuraat die voorspellingen zijn.

Inkoopactiviteiten volgen

Krijg inzicht tegen welke prijs en van welke bronnen we energie voor je inkopen.

Onbalans begrijpen

Zie precies wanneer en waar er onbalans was, en wat daarvan de kosten waren. Samen leren we hiervan en maken de voorspellingen nog accurater. Het verschil? Je ziet onmiddellijk de impact van verbeteringen op je rekening.

Het Shared Energy Platform werkt met een vaste servicevergoeding voor het gebruik van het platform. De vergoeding hangt niet af van hoeveel energie je verhandelt. Dat maakt ons onafhankelijk, we hebben geen financiële prikkels bij meer of minder energieverbruik. Alleen bij meer deelnemers aan het platform en daar doen we het ook voor. Want meer deelnemers betekent een versnelling van de energietransitie!

Een transparante toekomst

Word vandaag nog deel van de energierevolutie die Shared Energy Platform in gang zet!

We helpen je graag verder