Vergroen uw stroomverbruik 2022 met SEP  

SEP beschikt over de groencertificaten (Garanties van Oorsprong) van het nabij gelegen Windpark Ruigoord. Daarnaast beschikten we al over stroom uit biomassa van AEB. We zien dit als kans om in één keer het volledige stroomverbruik van 2022 voor uw onderneming te verduurzamen. Hiermee verlaagt u direct uw CO2 footprint

100% vergroenen

U heeft de keuze om uw 2022 stroomverbruik voor 100% te vergroenen met HavenWind van Windpark Ruigoord, of een combinatie van stroom uit biomassa van AEB en HavenWind. 

Klant worden bij SEP?

Als je in 2022 klant wilt worden bij SEP krijg je behalve groencertificaten ook de stroom die daarbij hoort. Stroom uit een nabijgelegen windpark als de wind waait, van naburige zonnedaken als de zon schijnt. Is het windstil en schijnt de zon niet, dan komt de stroom uit biomassa. Door het stroomverbruik goed te voorspellen en direct te koppelen met de productie worden kosten bespaard: groen voor de prijs van grijs! Terwijl de producent nog steeds een goede prijs krijgt voor zijn stroom. Door productie en verbruik van stroom goed op elkaar af te stemmen is het mogelijk om het net beter te benutten. Hierdoor creëert u voor uw eigen onderneming en voor de buren meer ruimte om te kunnen groeien en moderniseren. 

Stroometiket 2020 van SEP
Stroometiket 2021 van SEP